ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα, η προϊστορία…

Δείτε το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΕΝΠ…

1998/99
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ-4-5 (12/12/1998)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 0-3 (18/04/1999)
1999/00
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 1-5 (18/12/1999)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 2-1 (15/04/2000)
2000/01
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 3-0 (25/11/2000)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 0-1 (11/03/2001)
2002/03
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 1-0 (02/11/2002)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 0-0 (22/03/2003)
2004/05
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 3-2 (07/11/2004)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 2-1 (05/03/2005)
2005/06
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 0-2 (23/10/2005)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 2-2 (11/03/2006)
2006/07
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 3-1 (26/08/2006)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 0-0 (06/01/2007)
2007/08
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 1-0 (22/09/2007)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 1-1 (13/01/2008)
2009/10
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 1-1 (24/10/2009)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 0-0 (01/02/2010)
2011/12
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 1-1 (20/11/2011)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 0-2 (03/03/2012)
2012/13
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 0-2 (10/11/2012)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 0-0 (27/02/2013)
2013/14
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 0-1 (06/10/2013)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 1-1 (25/01/2014)
2015/16
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 3-1 (08/11/2015)
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 2-2 (13/02/2016)
2018/19
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 3-5 (02/09/2018)
Νέα Σαλαμίνα-ΕΝΠ 0-0 (16/12/2018)
2019/20
ΕΝΠ-Νέα Σαλαμίνα 0-1 (20/10/2019)