Ταπεινότητα… (Τιμούρ-Ανόρθωση)

Το κλίμα αυτό το διάστημα είναι απόλυτα θετικό για τον Τιμούρ και την παρέα του.

Ο ίδιος όμως παραμένει σεμνός και ταπεινός. Όπως πάντα θα λέγαμε…