ΕΝΠ-Δόξα, η ιστορία όλη…

Το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε ΕΝΠ και Δόξα

2000-01:
ΕΝΠ – Δόξα 0-1
Δόξα – ΕΝΠ 1-1

2001-02:
ΕΝΠ – Δόξα 4-1
Δόξα – ΕΝΠ 2-3

2003-04:
ΕΝΠ – Δόξα 6-1
Δόξα – ΕΝΠ 0-4

2007-08:
ΕΝΠ – Δόξα 0-1
Δόξα – ΕΝΠ 2-2

2008-09:
ΕΝΠ – Δόξα 1-1
Δόξα – ΕΝΠ 0-1

2009-10:
ΕΝΠ – Δόξα 1-1
Δόξα – ΕΝΠ 2-2

2010-11:
ΕΝΠ – Δόξα 1-0
Δόξα – ΕΝΠ 1-0

2012-13:
ΕΝΠ – Δόξα 1-0
Δόξα – ΕΝΠ 1-1
Play-Offs:
ΕΝΠ – Δόξα 2-4
Δόξα – ΕΝΠ 1-0

2013-14:
ΕΝΠ – Δόξα 1-0
Δόξα – ΕΝΠ 1-1

2015-16:
ΕΝΠ – Δόξα 0-1
Δόξα – ΕΝΠ 2-1

2018-19:
Δόξα – ΕΝΠ 2-1
ΕΝΠ – Δόξα 0-1
ΕΝΠ – Δόξα 1-0
Δόξα – ΕΝΠ 2-2

2019/20
Δόξα – ΕΝΠ 1-3