ΑΕΚ-Απόλλωνας, η ιστορία όλη…

Το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε ΑΕΚ και Απόλλωνα:

1994/95 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-0
1994/95 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-0
1994/95 ΑΕΚΑπόλλωνας 4-1
1995/96 ΑΕΚΑπόλλωνας 3-0
1995/96 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-1
1996/97 ΑΕΚΑπόλλωνας 3-3
1996/97 ΑπόλλωναςΑΕΚ 0-0
1997/98 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-1
1997/98 ΑπόλλωναςΑΕΚ 2-0
1998/99 ΑΕΚΑπόλλωνας 3-5
1998/99 ΑπόλλωναςΑΕΚ 5-0

1999/00 ΑΕΚΑπόλλωνας 2-0
1999/00 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-1
2000/01 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-1
2000/01 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-1
2001/02 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-3
2001/02 ΑπόλλωναςΑΕΚ 2-0
2002/03 ΑΕΚΑπόλλωνας 3-0
2002/03 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-0
2003/04 ΑΕΚΑπόλλωνας 0-1
2003/04 ΑπόλλωναςΑΕΚ 4-2
2004/05 ΑΕΚΑπόλλωνας 0-0
2004/05 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-2
2005/06 ΑΕΚΑπόλλωνας 2-3
2005/06 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-0
2006/07 ΑΕΚΑπόλλωνας 0-0
2006/07 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-1
2007/08 ΑΕΚΑπόλλωνας 0-2
2007/08 ΑπόλλωναςΑΕΚ 2-0
2008/09 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-5
2008/09 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-0

2010/11 ΑΕΚΑπόλλωνας 2-2
2010/11 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-2
2011/12 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-1
2011/12 ΑπόλλωναςΑΕΚ 0-3
2011/12 ΑΕΚΑπόλλωνας 0-1
2011/12 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-0
2012/13 ΑΕΚΑπόλλωνας 2-0
2012/13 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-2
2013/14 ΑΕΚΑπόλλωνας 0-2
2013/14 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-0
2014/15 ΑΕΚΑπόλλωνας 3-1
2014/15 ΑπόλλωναςΑΕΚ 2-5
2014/15 ΑΕΚΑπόλλωνας 2-0 Πλέι οφ
2014/15 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-0 Πλέι οφ
2015/16 ΑΕΚΑπόλλωνας 6-1
2015/16 ΑπόλλωναςΑΕΚ 0-0
2015/16 ΑΕΚΑπόλλωνας 2-2 Πλέι οφ
2015/16 ΑπόλλωναςΑΕΚ 2-2 Πλέι οφ
2016/17 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-3
2016/17 ΑπόλλωναςΑΕΚ 0-1
2016/17 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-0 Πλέι οφ
2016/17 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-2 Πλέι οφ
2017/18 ΑΕΚΑπόλλωνας 1-1
2017/18 ΑπόλλωναςΑΕΚ 2-0
2017/18 ΑΕΚΑπόλλωνας 3-0 Πλέι οφ
2017/18 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-0 Πλέι οφ
2018/19 ΑπόλλωναςΑΕΚ 3-3
2018/19 AEK-Aπόλλωνας 0-0
2018/19 AEK-Aπόλλωνας 2-1
2018/19 ΑπόλλωναςΑΕΚ 1-2

2019/20 AEK-Aπόλλωνας 0-0