Παρασκευή (Χάμπος)

«Είναι τελικά Παρασκευή» γράφει στα social media o Χάμπος Κυριάκου.