Κλικς από την φωτογράφιση του Ερμή (pics)

O Eρμής αναφέρει:

Φωτογράφιση (προσωπική) για τις ανάγκες της επίσημης Ιστοσελίδας μας για την νέα Αγωνιστική Περίοδο.
Photosession(personal) for our website for new season