“Όταν βλέπω τον Πίρλο να παίζει αναρωτιέμαι αν είμαι ποδοσφαιριστής”

“Όταν βλέπω τον Πίρλο να παίζει αναρωτιέμαι αν είμαι ποδοσφαιριστής”.
Τζεναρο Γκατούζο