Σεμινάριο διαιτησίας στη Δερύνεια

H Αναγέννηση ενημερώνει για το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τους νέους κανονισμούς διαιτησίας από τον πρώην διεθνή διαιτητή και μέλος του συνδέσμου διαιτητών κ. Παναγιώτη Γερασίμου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ το σεμινάριο για τους νέους κανονισμούς διαιτησίας από τον πρώην διεθνή διαιτητή και μέλος του συνδέσμου διαιτητών κ. Παναγιώτη Γερασίμου.

Ευχαριστίες προς τον Δήμο Δερύνειας για τη παραχώρηση της αίθουσας στο Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας.

Τέλος ευχαριστούμε τον κ.Παναγιώτη Γερασίμου για την παρουσίαση του σεμιναρίου.