Χαρακτήρας… (Ανόρθωση)

Αυτό χαρακτηρίζει τις μεγάλες ομάδες.

Ακόμα και όταν δυσκολεύονται, βρίσκουν τον τρόπο για να κερδίζουν.