Χρόνια Πολλά Φάμπιο Καναβάρο

Γεννημένος στις 13 Σεπτεμβρίου 1973.
Χρόνια Πολλα Φάμπιο Καναβάρο!!!
Ογκόλιθε.