Μέτρα (ΚΟΠ)

Η ΚΟΠ έχει πρόβλημα στον προγραμματισμό του πρωταθλήματος, ύστερα από τις αναβολές που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι.

Έτσι υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για κατάργηση της προκήρυξης των διευκολύνσεων.