Σπουδαίος ο Μιχαλάκης Στεργίδης – Ξόφλησε τις εισφορές του μέχρι το 2039!

Όταν λέμε παθολογική και απεριόριστη αγάπη προς ένα σύλλογο αυτό εννοούμε.

Ο κ. Μιχαλάκης Στεργίδης παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, προέβηκε στην κίνηση εξόφλησης των εισφορών του ως μέλος της Ανόρθωσης μέχρι το… 2039!

Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 1600 ευρώ όπως φαίνεται και από την πιο κάτω απόδειξη: