Κυριακή στην παραλία..

Κυριακή στην παραλία για τον Χεν Έζρα….