Εθνικός-ΕΝΠ: Η προϊστορία

Το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε Εθνικό και ΕΝΠ…

1999/00:
Eθνικός-ΕΝΠ 3-1
ΕΝΠ-Εθνικός 3-3
2000/01:
Eθνικός-ΕΝΠ 2-1
ΕΝΠ-Εθνικός 2-2
2001/02:
Eθνικός-ΕΝΠ 2-1
ΕΝΠ-Εθνικός 0-0
2002/03:
Eθνικός-ΕΝΠ 3-1
ΕΝΠ-Εθνικός 0-3
2003/04:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-2
ΕΝΠ-Εθνικός 1-1
2004/05:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-1
ΕΝΠ-Εθνικός 3-2
2005/06:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-1
ΕΝΠ-Εθνικός 3-3
2006/07:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-0
ΕΝΠ-Εθνικός 1-0
2007/08:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-1
ΕΝΠ-Εθνικός 0-2
2008/09:
Eθνικός-ΕΝΠ 2-1
ΕΝΠ-Εθνικός 0-4
2009/10:
Eθνικός-ΕΝΠ 1-0
ΕΝΠ-Εθνικός 1-2
2010/11:
Eθνικός-ΕΝΠ 2-2
ΕΝΠ-Εθνικός 1-2
2011/12:
Eθνικός-ΕΝΠ 1-1
ΕΝΠ-Εθνικός 0-0
2012/13:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-0
ΕΝΠ-Εθνικός 1-1
2013/14:
Eθνικός-ΕΝΠ 1-1
ΕΝΠ-Εθνικός 0-0
2015/16:
Eθνικός-ΕΝΠ 0-0
ΕΝΠ-Εθνικός 2-1
219/20
ΕΝΠ-Εθνικός 3-4
Eθνικός-ΕΝΠ

2019/20