Ανόρθωση-ΑΕΛ, η ιστορία όλη…

Το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΕΛ:

1934-35 ΑνόρθωσηΑΕΛ 5-4
1934-35 ΑΕΛΑνόρθωση 1-1
1935-36 ΑΕΛΑνόρθωση 6-1
1935-36 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-2
1936/37 ΑνόρθωσηΑΕΛ 4-1
1936/37 ΑΕΛΑνόρθωση 6-1

1946/47 ΑΕΛΑνόρθωση 3-4
1946/47 ΑνόρθωσηΑΕΛ 5-4
1948/49 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1949/50 ΑΕΛΑνόρθωση 5-2
1949/50 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0

1950/51 ΑΕΛΑνόρθωση 4-0
1950/51 ΑνόρθωσηΑΕΛ 5-1
1951/52 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1
1951/52 ΑΕΛΑνόρθωση 2-1
1952/53 ΑΕΛΑνόρθωση 3-2
1952/53 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-3
1953/54 ΑΕΛΑνόρθωση 3-3
1953/54 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-2
1954/55 ΑΕΛΑνόρθωση 2-2
1954/55 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-2
1955/56 ΑΕΛΑνόρθωση 7-0
1955/56 ΑνόρθωσηΑΕΛ 4-5
1956/57 ΑΕΛΑνόρθωση 0-2
1956/57 ΑνόρθωσηΑΕΛ 4-0
1957/58 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-2
1957/58 ΑΕΛΑνόρθωση 2-1

1959/60 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
1959/60 ΑνόρθωσηΑΕΛ 5-2
1960/61 ΑΕΛΑνόρθωση 2-1
1960/61 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1961/62 ΑΕΛΑνόρθωση 3-1
1961/62 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0
1962/63 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1962/63 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0
1964/65 ΑΕΛΑνόρθωση 3-6
1964/65 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-2
1965/66 ΑΕΛΑνόρθωση 3-2
1965/66 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-2
1966/67 ΑΕΛΑνόρθωση 3-3
1966/67 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-0
1967/68 ΑΕΛΑνόρθωση 4-0
1967/68 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1

1969/70 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-1
1969/70 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1970/71 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0
1970/71 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1971/72 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-0
1971/72 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1
1972/73 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1972/73 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1973/74 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-1
1973/74 ΑΕΛΑνόρθωση 2-1
1974/75 ΑνόρθωσηΑΕΛ 9-1
1974/75 ΑΕΛΑνόρθωση 2-2
1975/76 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1975/76 ΑΕΛΑνόρθωση 1-1
1976/77 ΑνόρθωσηΑΕΛ 4-1
1976/77 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1977/78 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-1
1977/78 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1
1978/79 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1978/79 ΑΕΛΑνόρθωση 1-0

1979/80 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-2
1979/80 ΑΕΛΑνόρθωση 1-0
1980/81 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-0
1980/81 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
1981/82 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-1
1981/82 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1982/83 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-1
1982/83 ΑΕΛΑνόρθωση 1-0
1983/84 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-0
1983/84 ΑΕΛΑνόρθωση 6-1
1984/85 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-1
1984/85 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1985/86 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-2
1985/86 ΑΕΛΑνόρθωση 2-0
1986/87 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-1
1986/87 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
1987/88 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-1
1987/88 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
1988/89 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1988/89 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1

1989/90 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-0
1989/90 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1
1990/91 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1
1990/91 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
1991/92 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-0
1991/92 ΑΕΛΑνόρθωση 1-4
1992/93 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1992/93 ΑΕΛΑνόρθωση 4-1
1993/94 ΑνόρθωσηΑΕΛ 4-1
1993/94 ΑΕΛΑνόρθωση 1-4
1994/95 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-0
1994/95 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
1994/95 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0
1995/96 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-2
1995/96 ΑΕΛΑνόρθωση 1-1
1997/98 ΑνόρθωσηΑΕΛ 5-1
1997/98 ΑΕΛΑνόρθωση 2-3
1998/99 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
1998/99 ΑΕΛΑνόρθωση 2-3

1999/00 ΑνόρθωσηΑΕΛ 6-1
1999/00 ΑΕΛΑνόρθωση 2-3
2000/01 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-0
2000/01 ΑΕΛΑνόρθωση 2-1
2001/02 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-2
2001/02 ΑΕΛΑνόρθωση 1-1
2002/03 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-1
2002/03 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
2003/04 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1
2003/04 ΑΕΛΑνόρθωση 3-0
2004/05 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
2004/05 ΑΕΛΑνόρθωση 3-1
2005/06 ΑνόρθωσηΑΕΛ 5-0
2005/06 ΑΕΛΑνόρθωση 3-0
2006/07 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0
2006/07 ΑΕΛΑνόρθωση 0-2
2007/08 ΑνόρθωσηΑΕΛ 3-1
2007/08 ΑΕΛΑνόρθωση 1-2
2008/09 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-1
2008/09 ΑΕΛΑνόρθωση 0-2
2008/09 ΑΕΛΑνόρθωση 1-1 Πλέι οφ
2008/09 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0 Πλέι οφ

2009/10 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-0
2009/10 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1
2010/11 ΑνόρθωσηΑΕΛ 4-0
2010/11 ΑΕΛΑνόρθωση 1-3
2011/12 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-1
2011/12 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
2011/12 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1 Πλέι οφ
2011/12 ΑΕΛΑνόρθωση 1-0 Πλέι οφ
2012/13 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1
2012/13 ΑΕΛΑνόρθωση 1-1
2013/14 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-2
2013/14 ΑΕΛΑνόρθωση 3-1
2013/14 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-3 Πλέι οφ
2013/14 ΑΕΛΑνόρθωση 4-3 Πλέι οφ
2014/15 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-1
2014/15 ΑΕΛΑνόρθωση 4-1
2015/16 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1
2015/16 ΑνόρθωσηΑΕΛ 2-0
2016/17 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-0
2016/17 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0
2016/17 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-1 Πλέι οφ
2016/17 ΑΕΛΑνόρθωση 2-0 Πλέι οφ
2017/18 ΑνόρθωσηΑΕΛ 1-1
2017/18 ΑΕΛΑνόρθωση 0-1
2017/18 ΑΕΛΑνόρθωση 0-2 Πλέι οφ
2017/18 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-0 Πλέι οφ

2018/19 ΑνόρθωσηΑΕΛ 0-1
2018/19 ΑΕΛΑνόρθωση 0-3

2019/20 ΑΕΛΑνόρθωση 0-0