Ομόνοια-Δόξα: Η ιστορία όλη…

Το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε Δόξα και Ομόνοια

2019/20
ΔόξαΟμόνοια 0-2 (24/08/2019)
2018/19
ΔόξαΟμόνοια 1-2 (11/11/2018)
ΟμόνοιαΔόξα 2-2 (10/02/2019)
2017/18
Κύπελλο
ΟμόνοιαΔόξα 2-3 (14/02/2018)
ΔόξαΟμόνοια 1-1 (21/02/2018)
Πρωτάθλημα
ΔόξαΟμόνοια 1-2 (26/11/2017)
ΟμόνοιαΔόξα 1-3 (25/02/2018)
2016/17
ΔόξαΟμόνοια 2-3 (21/12/2016)
ΟμόνοιαΔόξα 1-1 (10/09/2016)
2015/16
ΔόξαΟμόνοια 0-1 (22/12/2015)
ΟμόνοιαΔόξα 1-1 (12/09/2015)
2014/15
ΟμόνοιαΔόξα 4-2 (01/02/2015)
ΔόξαΟμόνοια 0-1 (25/10/2014)
2013/14
ΟμόνοιαΔόξα 0-0 (05/02/2014)
ΔόξαΟμόνοια 0-6 (26/10/2013)
2012/13
ΟμόνοιαΔόξα 3-0 (10/02/2013)
ΔόξαΟμόνοια 1-1 (03/11/2012)
2010/11
ΟμόνοιαΔόξα 6-0 (13/03/2011)
ΔόξαΟμόνοια 2-3 (27/11/2010)
2009/10
ΟμόνοιαΔόξα 3-0 (04/01/2010)
ΔόξαΟμόνοια 2-4 (13/09/2009)
2008/09
ΔόξαΟμόνοια 1-2 (07/02/2009)
ΟμόνοιαΔόξα 2-0 (08/11/2008)
2007/08
ΟμόνοιαΔόξα 2-1 (14/02/2008)
ΔόξαΟμόνοια 1-0 (03/11/2007)
2003/04
ΟμόνοιαΔόξα 11-0 (17/01/2004)
ΔόξαΟμόνοια 0-2 (20/09/2003)
2001/02
ΟμόνοιαΔόξα 11-3 (13/03/2002)
ΔόξαΟμόνοια 0-2 (15/12/2001)
2000/01
ΔόξαΟμόνοια 1-2 (20/01/2001)
ΟμόνοιαΔόξα 1-0 (30/09/2000)
1998/99
ΔόξαΟμόνοια 2-3 (14/02/1999)
ΟμόνοιαΔόξα 1-0 (18/10/1998)

2019/20