Στην καρδιά…

Στην καρδιά τους έχουν οι Απολλωνίστες τον Σωφρόνη με όσα έχουν ζήσει μαζί του…