ΡΕΤΡΟ: Λυσιώτες μαθητές… γύρω στο 1940 (pic)

Το χρόνο σχεδόν ένα αιώνα πίσω γυρίζει σήμερα η διοίκηση του ΑΣΙΛ Λύσης.

Αναλυτικά:

«Ιστορική φωτογραφία από την κατεχόμενη Λύση. Εικονίζει μαθητές γύρω στο 1940.

Ανάμεσα τους εικονίζονται και οι μετέπειτα ήρωες πεσόντες κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 1955-59, Πάτροκλος Κόκκινος και Δημητράκης Φανή.

Πίσω σειρα από αριστερά: 
Ξενιας Τσιάκκα Πουτσιούκκα, Αντώνης Στραμπούκκα, Αμίαντρος, Καλλής Μαλλής, αδέλφια Βαρβάτση, Γιώρκος Σιέμελου, Καλλής Κκαίλη, Γιάγκατσος Θεοδόση, Λαμπρής Πόσπορου, Ξενής Μαυρή Γρίβα, Καλλής Ττοφή Σουρουλλά, Πάτροκλος Κόκκινος, , Δημητρακης Φανή.

Επόμενη σειρά:
Καλλής Κούσιαππου, Χρυσόστομος Θεόκλη, Γιωρκής Ξενη Ιλαμιου, Καλλής Κωνστάντα, Ζαχαρίας Πραματία, Αντρεκκής Πέτρου Γιαννή, Ματζιλής, Γιωρκής Σάββα Ξυστούρη, Καρακάξης, Ττοφής Αντώναρου, Καλλής Τρίκου, Καλλής Λούκα Γρηγορα.

Επόμενη σειρά: Φαίκκης, Τουνής Καράκκελλε, Παναής Φλωρή, Παναής Ττέκκης, Καλλής Κούλεντρος, Φραγγής Λαμπρή, Κοσμάς Πετρή Κοσμά, Κρόμμιος, Γιωρκής Σάββα Σουτζή, Κόκκινος Τρίσιη, Καλλής Ξενή Κουσιάππα, Θεόκλης Κούλη, Ηλίας Βαττή, Νίκος Κυριάκου, Αντρέας Ξενή Μάμα.

Επόμενοι:
Σταυρής Καικίτη, Καλλής Γιωρκή Σουρουλλα, Παναής Ζιτηρή, Μαρούλλα Κοντού και πίσω της η Γληορού Γιωρκή Μηνα, Χριστίνα Ρουση, Καλλού Λαμπρή Φραγγουλλή, Πατού Σωκρατη, Καλλού Πέτα, Μαρία Πουλλίτα, Γιωρκού Καπρή, Γιωρκού Αντρεα Τρυφωνα.

Επόμενες:
Μαρία Ξενα, Αντριανού Δαμιανού, Καλλού Παή, Μαρία Αττούνα, Μαρία Ζαρβού, Δοξού Χριστόφη, Τασούλλα (γυναικα του Σωτήρη Παπάσταυρη), Χριστίνα Γιαννή Φουρλα, Μαρία Κοσμα Γιούλη, Λελλα από Αφανεια, Μηλού Αλέξαντρου Κκελοπροκόπη..

Τρεις μπροστα:
Λούλλα Φρίξου, Πατού Παππούτα και Χρυσή Γιωγκάτζιη».