Κανένας… (Ανόρθωση)

Να μην υποτιμήσει κανένας τη νέα Ανόρθωση του Τιμούρ.

Η δουλειά που γίνεται στην Ολλανδία είναι πολύ επαγγελματική, σοβαρή και προσεκτική.