Προτεραιότητες (Ομόνοια)

Οι προτεραιότητες στην Ομόνοια αυτή την στιγμή για ενίσχυση είναι η απόκτηση αριστερού μπακ, αριστερού ακραίου αμυντικού και επιτελικού μέσου.