Δεν χάνεται! (ΑΕΚ)

Έχει κανένα που δεν χαμογελά;

Όχι! Αφού η πρόκριση δεν χάνεται!