Στα πράσινα ο Aislan

Ο Οθέλλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Lottici Back Aislan Paulo.