Οριακή ετήσια αύξηση στο εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης

Οριακή αύξηση παρουσίασε σε ετήσια βάση το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2019, με το έκτακτο προσωπικό να αντισταθμίζει τη μείωση στο μόνιμο προσωπικό.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 42 άτομα ή κατά 0,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, φτάνοντας στις 52.215 άτομα.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 681 άτομα (-1,9%), ενώ στο έκτακτο προσωπικό παρατηρήθηκε αύξηση (4,3%) φθάνοντας τις 17.409 σε σχέση με 16.686 άτομα τον Ιούνιο του 2018.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 11,6% (393 άτομα).

Σε μηνιαία βάση (Μάιος του 2019) παρατηρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες.

Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,4%) που κυρίως οφείλεται στο μόνιμο προσωπικό (-1,5%), αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.