Υπέγραψε ο Μπελαμεϊρί

Στην Αλγερία επέστρεψε ο El Hadi Belameiri ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την CA Bordj Bou Arreridj.