Προσηλωμένοι…

Βρήκαν εμπόδια στην ΑΕΚ όμως είναι προσηλωμένοι και στοχεύουν να ενισχύσουν ουσιαστικά την ομάδα…

Posted in Uncategorized