Αποτέλεσμα… (Ομόνοια)

Από αυτό θα εξαρτηθεί αν ο προγραμματισμός την Ομόνοια ήταν ή όχι επιτυχημένος.

Από το αποτέλεσμα… Υπομονή, λοιπόν, για τους φίλους της ομάδας…