Αηδεμέτιτικη συνήθεια: Αρχηγός με τα όλα του…

Διατηρεί την παράδοση της Αηδεμετιτικης κουλτούρας στην κάλαθοσφαίρα, o 28χρονος αρχηγός της ΕΝΑΔ Γιώργος Φραγκέσκου.

Αποτέλεσε μια βασική μονάδα της ΕΝΑΔ τα τελευταία χρόνια και στήριξε την ομάδα στα δυσκολότερα χρόνια της ιστορίας της. Τα χαρακτηριστικά του είναι δεδομένα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, δυναμισμός και περιφερειακό σουτ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως είναι γέννημα θρέμμα της ΕΝΑΔ και έτοιμος να «κρατήσει» ζωντανή την ιστορία και το γόητρο της λευκωσιατικης σχολής στο μπάσκετ!