Στο πλευρό των Κυπρίων συναδέλφων τους οι ελεγκτές Ευρωπαϊκών και διεθνών συνομοσπονδιών

Στο πλευρό των Κυπρίων συναδέλφων τους μετά την πτώση ταβανιού στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στη Λευκωσία είναι οι ATCEUC και η IFATCA, το συντονιστικό όργανο των συντεχνιών των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη και η Διεθνής Ομοσπονδία Συνδέσμων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σε ανακοίνωση την οποία κοινοποίησε στα ΜΜΕ η Συντεχνία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Κύπρου, τα δύο όργανα εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας ο οποίος τραυματίστηκε κατά την πτώση της οροφής στις 13 Ιουνίου και τη συμπαράστασή τους στους εργαζομένους στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου και στις συνέπειες που αυτό το ατύχημα προκάλεσε στο εργασιακό τους περιβάλλον.

“Αυτό θα αυξήσει την πίεση στο εργατικό δυναμικό, θα μειώσει το ηθικό και θα προκαλέσει ανησυχίες για περαιτέρω καθυστερήσεις και θέματα ασφάλειας στην περιοχή”, αναφέρουν στην ανακοίνωση ATCEUC και IFATCA.

Παράλληλα επικρίνουν τις εργασιακές συνθήκες στην Κύπρο και υποστηρίζουν πως οι παρεμβάσεις δεν είχαν ως αποτέλεσμα ενέργειες από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές. “Κατά τη γνώμη της ATCEUC και της IFATCA, η παρούσα κατάσταση είναι αποτέλεσμα πολλών ετών κακοδιαχείρισης και έλλειψης επενδύσεων”, υποστηρίζεται.

Παράλληλα ATCEUC και IFATCA υποστηρίζουν πως ο Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Κύπρου “είναι υποστελεχωμένος και εργάζεται με απαρχαιωμένο εξοπλισμό από τον τρίτο όροφο ενός εγκαταλειμμένου γραφείου με πολύ λίγο χώρο. Επιπλέον, το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλά διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα, πχ την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ Άγκυρας και Λευκωσίας, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση μιας ασφαλούς και κανονικής ροής της κυκλοφορίας”.

Η ATCEUC και η IFATCA καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EUROCONTROL, τις αεροπορικές εταιρείες, την κυπριακή κυβέρνηση και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου να επενδύσουν στη σημαντική βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Εισηγούνται ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει το Σχέδιο Επιδόσεων για την Κύπρο και να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τις κυπριακές αρχές για να ετοιμάσουν ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο Εθνικό Σχέδιο Επιδόσεων.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Φόλκερ Ντικ Τομ Λάουρσεν, Πρόεδρος της ATCEUC και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος IFATCA Ευρώπης.