ΚΟΕΑΣ: Το οριστικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 101ων Παγκυπρίων Αγώνων

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οριστικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 101ων Παγκυπρίων Αγώνων Ανδρών και των 63ων Παγκυπρίων Αγώνων Γυναικών έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Α’ ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – Προκριματικοί Αγώνες

9.00Π.Μ. 100ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9.20Π.Μ. 100ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9.40Π.Μ. 400ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10.00Π.Μ. 400ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

Τελικοί Αγώνες

4.30Μ.Μ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

6.00Μ.Μ. 3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
6.30Μ.Μ. ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
6.40Μ.Μ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΑΡΕΛΑΣΗ–ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ / ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΣΠ κ. ΔΩΡΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
7.00Μ.Μ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.05Μ.Μ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7.15Μ.Μ 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.20Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7.25Μ.Μ 100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.30Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
7.35Μ.Μ 100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.40Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7.45Μ.Μ 1500 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.55Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

8.00Μ.Μ 1500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.10 Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 1500 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.15Μ.Μ. 3000Μ.ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.20Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.25Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 1500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
8.30Μ.Μ. 400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.35Μ. Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
8.40Μ.Μ 400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.45Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 3000Μ ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ
10000Μ ΑΝΔΡΩΝ
3000Μ ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.50Μ.Μ 4Χ100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
9.00Μ.Μ 4Χ100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
9.05Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10000M. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4Χ100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4Χ100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

Β’ ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – Προκριματικοί Αγώνες

9.00Π.Μ. 800ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9.20Π.Μ. 800ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
9.40Π.Μ. 200ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10.00Π.Μ. 200ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
10.20Π.Μ. 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Τελικοί Αγώνες

5.00Μ.Μ. ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
6.30Μ.Μ. ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.00Μ.Μ. ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.05Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
7.10Μ.Μ. 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.15Μ.Μ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.20Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7.25Μ.Μ 800 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.30Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
7.35Μ.Μ 800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.45Μ.Μ 200 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
7.55Μ.Μ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.00Μ.Μ. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.05Μ.Μ 5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.10Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
800 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.15Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
8.25Μ.Μ. 5000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8.35Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ&ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.40Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.50Μ.Μ 4Χ400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
9.00Μ.Μ 4Χ400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
9.05Μ.Μ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
5000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 Χ 400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 Χ 400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.