Δύο νέα μέλη

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανόρθωση ενημερώνει ότι το Δ.Σ. έχει εγκρίνει την εγγραφή δύο μελών.

Αναλυτικά:

«Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει κατ’ αρχήν εγκρίνει την εγγραφή των πιο κάτω ατόμων σαν μέλη του Συλλόγου:

Βασίλειος Πρωτοπαπάς – Ιάκωβος Βορκάς

Βάσει του καταστατικού του Συλλόγου μετά την εκπνοή 20 μερών από σήμερα και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο μελετήσει οποιεσδήποτε γραπτές παραστάσεις, το Δ.Σ. θα αποφασίσει τελεσίδικα για την εγγραφή ή όχι των πιο πάνω αιτητών σαν μέλη του Συλλόγου».