“Επερνα μια μοναδική ενέργεια”

“Το Χαιμπουρι ήταν κάτι άλλο.Επερνα μια μοναδική ενέργεια.Ηταν το σπίτι μου, ένιωθα σιγουριά.Ενας ναός του ποδοσφαίρου..”
Τιερί Ανρί