«Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο…»

H Θύρα 9 αναφέρει:

Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο… ΜΑΣΗΣΤΕ ΤΟΥΣ