Θέλουν και άλλο άτομο δίπλα στον Αναστασίου!

Στις πολλές ανακατατάξεις που δρομολογούνται στην Ομόνοια περιλαμβάνεται και τοποθέτηση ενός έμπειρου ατόμου σε θέματα προπονητικής για να είναι σαν βοηθός του Αναστασίου.

Πληροφορίες λένε ότι προκρίνεται Κύπριος προπονητής ώστε να ενισχυθεί το τιμ κατά τρόπο αποτελεσματικό.

Δίπλα στον Αναστασίου είναι ο Ανδρέας Σκέντζος με δίκη του επιθυμία αλλά κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί περεταίρω η προπονητική ομάδα και προς εκεί γίνονται ενέργειες εδώ και λίγες μέρες.