ΑΝΑΒΟΛΗ στη ΣΤΟΚ

Πάρθηκε η απόφαση για αναβολή στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος ένταξης της ΣΤΟΚ μετά και τα άσχημα συμβάντα πριν από το παιχνίδι Ομόνοια 1948 – Τρούλλοι FC καθώς φαντάζει ανέφικτο να εκδικαστεί η υπόθεση πριν το Σάββατο.

Υπεύθυνη για την εκδίκαση είναι Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ η οποία περιμένει να έχει ενώπιον της όλα τα στοιχεία (φύλλο αγώνος, μαρτυρίες, οπτικοακουστικό υλικό και οτιδήποτε άλλο βοηθητικό).

Η ΚΟΠ είναι υπεύθυνη να προχωρήσει στην παραπομπή και πιο συγκεκριμένα ο πειθαρχικός εισαγγελέας Στέλιος Νικολάου και να την αποστείλει στην ΣΤΟΚ.

Η ΣΤΟΚ με την σειρά της θα την αποστείλει στην Δικαστική της Επιτροπή η οποία θα αποφασίσει πότε θα συνέλθει για να εξετάσει την παραπομπή. Αυτό θα γίνει όταν η Δικαστική κρίνει ότι έχει ενώπιον της όλο το υλικό.

Απλά αξίζει να αναφερθεί ότι η Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ αποτελείται από 12 άτομα (ένας εκπρόσωπος από κάθε ομοσπονδία) και για να θεωρηθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη.