Εγκρίθηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Ανόρθωσης

Η Ανόρθωση με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι έχει έχει κατ’ αρχήν εγκρίνει την εγγραφή αρκετών ατόμων ως νέα μέλη του Συλλόγου. 

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει κατ’ αρχήν εγκρίνει την εγγραφή των πιο κάτω ατόμων σαν μέλη του Συλλόγου:

Νίκος Χρίστου

Σπυρίδων Λεοντάρης

Ειρηναίος Κωνσταντή

Αλέξανδρος Λίλλυτος

Ανδρέας Κασιανής

Στέφανος Αναστασιάδης

Γιώργος Αναστασιάδης

Χρίστος Κυριάκου

Σωτήρης Γιασεμής

Νίκος Αναστασίου

Ηλίας Παναγή

Νίκος Νικολάου

Λένας Λοΐζου

Αντώνης Παπής

Γεώργιος Τουμαζής

Βάσει του καταστατικού του Συλλόγου μετά την εκπνοή 20 μερών από σήμερα και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο μελετήσει οποιεσδήποτε γραπτές παραστάσεις, το Δ.Σ. θα αποφασίσει τελεσίδικα για την εγγραφή ή όχι των πιο πάνω αιτητών σαν μέλη του Συλλόγου.