Χαρμόσυνα νέα (Τρουγιόλς)

Χαρμόσυνα νέα για τον Τρουγιός αφού η γυναίκα του περιμένει το δεύτερο παιδί τους.