Σοβαρότητα… (Πουλλαΐδης-Ανόρθωση)

Αυτό απαιτούν οι καιροί και οι συνθήκες.

Σοβαρότητα σε κάθε απόφαση και κίνηση, προκειμένου η «Κυρία» να γίνει σε βάθος χρόνου ξανά… «Κυρία». Αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο Χρίστος Πουλλαΐδης.