Ξέρω τι κάνεις κάθε Μάρτιο!

Δείτε τα αποτελέσματα των μεγάλων ομάδων κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία.

Η συγκομιδή του AΠΟΕΛ κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2009/10 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ήττες, 3 βαθμοί)
2010/11 (3 ματς, 3 νίκες, 9 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία, 13 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 4 νίκες, 12 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία, 13 βαθμοί)
2014/15 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 5 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 4 νίκες, 12 βαθμοί)
2016/17 (3 ματς, 3 νίκες, 9 βαθμοί)
2017/18 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)
2018/19 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ισοπαλίες, 6 βαθμοί)

H συγκομιδή του Aπόλλωνα κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2009/10 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 9 βαθμοί)
2010/11 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ήττες, 3 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες, 2 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 4 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 10 βαθμοί)
2014/15 (3 ματς,1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)
2016/17 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 5 βαθμοί)
2017/18 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 9 βαθμοί)
2018/19 (4 ματς, 2 νίκες, 2 ήττες, 6 βαθμοί)

H συγκομιδή της Oμόνοιας κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2009/10 (4 ματς, 4 νίκες, 12 βαθμοί)
2010/11 (3 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 2 νίκες, 2 ισοπαλία, 1 ήττα, 8 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 4 νίκες, 12 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 9 βαθμοί)
2014/15 (3 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 9 βαθμοί)
2016/17 (3 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)
2017/18 (3 ματς, 3 ήττες, 0 βαθμοί)
2018/19 (4 ματς, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα, 5 βαθμοί)

H συγκομιδή της AΕΛ κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2009/10 (5 ματς, 3 νίκες, 2 ήττες, 9 βαθμοί)
2010/11 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ήττες, 3 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 11 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 5 νίκες, 15 βαθμοί)
2014/15 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 5 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)
2016/17 (3 ματς, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 1 βαθμός)
2017/18 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ήττες, 3 βαθμοί)
2018/19 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ήττες, 3 βαθμοί)

H συγκομιδή της Aνόρθωση κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2009/10 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 9 βαθμοί)
2010/11 (3 ματς, 3 νίκες, 9 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 9 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα, 3 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 1 ισοπαλίες, 4 ήττες, 1 βαθμός)
2014/15 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ήττες, 3 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ήττες, 3 βαθμοί)
2016/17 (3 ματς, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 1 βαθμός)
2017/18 (3 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)
2018/19 (3 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)

H συγκομιδή της AΕΚ κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2010/11 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ήττες, 3 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 10 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 7 βαθμοί)
2014/15 (3 ματς, 2 νίκες, 1 ήττα, 6 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)
2016/17 (3 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 4 βαθμοί)
2017/18  (4 ματς, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 βαθμοί)
2018/19(4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)

H συγκομιδή της Nέας Σαλαμίνας κάθε Μάρτιο την τρέχουσα δεκαετία…
2009/10 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ήττες, 3 βαθμοί)
2011/12 (5 ματς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 10 βαθμοί)
2012/13 (4 ματς, 1 νίκη, 3 ήττες, 3 βαθμοί)
2013/14 (5 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 1 ισοπαλία, 10 βαθμοί)
2014/15 (3 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 7 βαθμοί)
2015/16 (4 ματς, 1 ισοπαλία, 3 ήττες, 1 βαθμός)
2016/17 (3 ματς, 1 νίκη, 2 ήττες, 3 βαθμοί)
2017/18 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 9 βαθμοί)
2018/19 (4 ματς, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα, 5 βαθμοί)

Ξέρω τι κάνεις κάθε Φεβρουάριο!
Ξέρω τι κάνεις κάθε Ιανουάριο!
Ξέρω τι κάνεις κάθε Δεκέμβριο!