Τα έντεκα κυπριακά προϊόντα που προέγκρινε η UNESCΟ

Συνολικά έντεκα είναι οι προτάσεις που έχουν εγκριθεί σε πρώτο στάδιο για να υποβληθούν ακολούθως για τελική εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για το 2019.

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στις προτάσεις που έχουν πάρει προέγκριση για ένταξη στον κατάλογο συγκαταλέγονται «η Κουμανδαρία: παραγωγή και παραδοσιακές πρακτικές» με αιτητή τον Σύνδεσμο Οινοποιών Κύπρου “και η ελιά: καλλιέργεια, παράγωγα, χρήσεις” με αιτητή το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής».

Αφορούν, επίσης, τον «γαλακτοκομικό πολιτισμό της Κύπρου: παραδοσιακές πρακτικές/τεχνικές παρασκευής και σχετιζόμενη εθιμική ζωή” με αιτητές το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, τον Δήμο Αθηένου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου, τον Δήμο Ακανθούς, τον Δήμο Λευκονοίκου και τον Λαογραφικό Όμιλο Ριζοκαρπάσου.

Σε πρώτο στάδιο έχουν εγκριθεί για συμπερίληψη στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και “το παραδοσιακό οφτό της Κύπρου” με αιτητές τον Δήμο Αθηένου και το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου καθώς και“οι Μαξίλλες (παστόσυκα)” με αιτητές την Κοινότητα Λυσού, και τον Σύνδεσμο Αποδήμων Λυσού.

Εγκρίθηκαν, επίσης, “τα Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα και ζυμώματα Ριζοκαρπάσου: παραδοσιακοί τρόποι παρασκευής και εθιμική ζωή” με αιτητές τα Κοινοτικά Συμβούλια Ριζοκαρπάσου ενοριών Λεκού, Ανάβρυσης και Αγίας Τριάδας, τον Λαογραφικό Όμιλος Ριζοκαρπάσου, το Σωματείο «Το Ριζοκάρπασον» και το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και “τα Παραδοσιακά ζυμώματα Μεσαορίας: παραδοσιακοί τρόποι παρασκευής και εθιμική ζωή” με αιτητή το Δήμο Λευκονοίκου.

Υποψήφια για πλήρη αίτηση συμπερίληψης είναι και “Η τέχνη της υφαντικής στον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας” με αιτητή το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ανδρονίκου Καρπασίας, “η Κατασκευή σκαφών (γούρνων) για ζύμωμα ψωμιού” με αιτητή το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά, “η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στο Κοιλάνι, έθιμα κατά τη βραδινή ακολουθία του Επιταφίου” με αιτητή τον Όμιλο Κοιλανιωτών και οι Κυπριακές Φωνές με Συντονιστικό φορέα την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι “oι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την τελική τους αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 2 ή ΈΝΤΥΠΟ 3 στην περίπτωση φορέα που συνδέεται με στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο) το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019”.

Στην περίπτωση που άλλοι Δήμοι, κοινότητες, Σύνδεσμοι, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σχετικοί φορείς ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για την από κοινού υποβολή αίτησης για τα πιο πάνω στοιχεία, καλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με το Γραφείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003), είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά.

Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.