Υπόθεση Ουζόχο: Αυτά ψήφισαν αναγνώστες του Balla

Δημοσίευσε την τελική του απόφαση ο Αθλητικός Δικαστής, δικαιώνοντας τον Απόλλωνα και τιμωρώντας την Ανόρθωση.

Προηγουμένως και για 18 ολόκληρες ημέρες έτρεξε στο Balla το poll με το εξής ερώτημα:

«Balla Poll: Τι θα γίνει με την ένσταση του Απόλλωνα;»

Σε αυτό συμμετείχαν και ψήφισαν 3120 αναγνώστες με τα εξής αποτελέσματα:

Δεν θα γίνει αποδεκτή 44%

Θα γίνει αποδεκτή 34%

Θα πάρει παράταση ανάλογα με την πορεία των ανακρίσεων 22%