Πισίνα…

Αποκατάσταση και ασκήσεις στην πισίνα περιελάμβανε το πρόγραμμα του Γιάκολις…