“Τι σκέφτομαι πριν εκτελέσω ένα πέναλτι;”

“Τι σκέφτομαι πριν εκτελέσω ενα πέναλντι??.. Πώς θα πανηγυρίσω! ”
Φρανκ Λαμπαρντ