Ο νικητής που κέρδισε το βιβλίο «Κορυφαίων αναμνήσεις»

Ο Παναγιώτης Ττουλιάς πήρε μέρος στον διαγωνισμό του Balla και κέρδισε ένα βιβλίο «Κορυφαίων αναμνήσεις».

Η ιστοσελίδα μας θα ενημερώσει τον νικητή.