Ξέρω τι κάνεις κάθε Δεκέμβρη!

Δείτε τα αποτελέσματα των μεγάλων ομάδων κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία.

Η συγκομιδή της ΑEΚ κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2010/11 (3 ματς, 1 βαθμός, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
2011/12 (3 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ήττα)
2012/13 (4 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ήττα)
2013/14 (4 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ήττες)
2014/15 (3 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία)
2015/16 -(4 ματς, 12 βαθμοί, 4 νίκες)
2016/17 (4 ματς, 8 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες)
2017/18 (4 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες)
2018/19 (4 ματς, 1 ισοπαλία, 3 ήττες, 1 βαθμός)

Η συγκομιδή του Aπόλλωνα κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2009/10 (3 ματς, 5 βαθμοί, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες)
2010/11 (3 ματς, 2 βαθμοί, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα)
2011/12 (3 ματς, 3 βαθμοί, 1 νίκη, 2 ήττες)
2012/13 (4 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2013/14 (4 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2014/15 (4 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ήττα)
2015/16 (4 ματς, 10 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ισοπαλία)
2016/17 (4 ματς, 8 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες)
2017/18 (4 ματς, 12 βαθμοί, 4 νίκες)
2018/19 (4 ματς, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα, 5 βαθμοί)

Η συγκομιδή του AΠΟΕΛ κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2009/10 (3 ματς, 5 βαθμοί, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες)
2010/11 (3 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία)
2011/12-(3 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες)
2012/13 (4 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ήττα)
2013/14- (4 ματς, 12 βαθμοί, 4 νίκες)
2014/15 (3 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2015/16 (4 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ήττες)
2016/17 (4 ματς, 10 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ισοπαλία)
2017/18 (4 ματς, 10 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ισοπαλία)
2018/19 (4 ματς, 4 νίκες, 12 βαθμοί)

Η συγκομιδή της Oμόνοιας κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2009/10 (3 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2010/11 (3 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία)
2011/12 (3 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2012/13- (4 ματς,12 βαθμοί, 4 νίκες)
2013/14 (3 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2014/15 (3 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ήττα)
2015/16 (4 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ήττα)
2016/17 (4 ματς-7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2017/18 (4 ματς, 4 βαθμοί, 2 ήττες, 1 ισοπαλία, 1 νίκη)
2018/19 (4 ματς, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 4 βαθμοί)

Η συγκομιδή της Aνόρθωσης κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2009/10 (3 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ήττα)
2010/11 (3 ματς, 1 βαθμός, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
2011/12- (3 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες)
2012/13 (4 ματς, 10 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ισοπαλία)
2013/14 (3 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα)
2014/15 (4 ματς, 3 βαθμοί, 1 νίκη, 3 ήττες)
2015/16 (4 ματς, 10 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ισοπαλία)
2016/17 (4 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
2017/18 (4 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ήττα)
2018/19 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 10 βαθμοί)

Η συγκομιδή της AEΛ κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2009/10 (3 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ήττα)
2010/11 (3 ματς, 7 βαθμοί, 2 νικες, 1 ισοπαλία)
2011/12 (3 ματς, 7 βαθμοί, 2 νίκες, 1 ισοπαλία)
2012/13 (4 ματς, 8 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες)
2013/14 -(3 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες)
2014/15 (3 ματς, 2 βαθμοί, 2 ισοπαλίες, 1 ισοπαλία)
2015/16 (4 ματς, 6 βαθμοί, 2 νίκες, 2 ήττες)
2016/17 (4 ματς, 10 βαθμοί, 3 νίκες, 1 ισοπαλία)
2017/18 (4 ματς, 6 βαθμοί, 1 νίκη, 3 ισοπαλίες)
2018/19 (4 ματς, 3 νίκες, 1 ήττα, 9 βαθμοί)

Η συγκομιδή της Νέας Σαλαμίνας κάθε Δεκέμβριο την τρέχουσα δεκαετία:
2009/10 (3 ματς, 2 βαθμοί, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα)
2011/12 (3 ματς, 3 βαθμοί, 1 νίκη, 2 ήττες)
2012/13 (4 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
2013/14- (3 ματς, 9 βαθμοί, 3 νίκες)
2014/15 (3 ματς, 1 βαθμός, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
2015/16 (4 ματς, 2 βαθμοί, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες)
2016/17 (4 ματς, 4 βαθμοί, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
2017/18 (4 ματς, 3 βαθμοί, 1 νίκη, 3 ήττες)
2018/19 (4 ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 7 βαθμοί)