Ακολουθούν…

Κούσουλος, Κωστή και Λεμέσιος γνωρίζονται… παιδιόθεν με τους δύο τελευταίους να ακολουθούν τα χνάρια του ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας