Ανάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν

Μεγάλη γιορτή σήμερα για την απανταχού Χριστιανοσύνη.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου σε όλες τις εκκλησίες έγινε η προαναγγελία της Ανάστασης του Κυρίου.

Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση, ενώ τα μεσάνυχτα προς την Κυριακή του Πάσχα εορτάζεται κατά το ορθόδοξο τυπικό η Ανάσταση του Χριστού (Καλός λόγος).

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι…